alternative

Antybiogram rozszerzony 1-go szczepu bakteryjnego /powyżej 5 antybiotyków/

Informacje ogólne


Podstawowe informacje o chorobie : 
Nie dotyczy
Wskazania do badania: 
Wyhodowanie z próbki materiału klinicznego szczepu bakteryjnego uznanego za czynnik odpowiedzialny za zakażenie, które ze względu na przebieg i wskazania lekarza będzie wymagało podania pacjentowi leku przeciwbakteryjnego (antybiotyku lub chemioterapeutyku)

Elementy diagnostyki


Metoda badania (procedura): 
PB-06-LEB/ZP ed. 02: 2015.01.05
Kierunek Badania: 
Określenie wrażliwości szczepu na leki przeciwbakteryjne
Sposób przygotowania pacjenta: 
Nie dotyczy
Sposób pobrania materiału: 
Nie dotyczy
Sposób dostarczenia materiału do badań: 
Nie dotyczy
Laboratoryjna interpretacja wyniku badania: 
Na podstawie wykonanego badania można określić czy szczep bakteryjny jest in vitro wrażliwy, średniowrażliwy czy oporny na działanie danego leku przeciwbakteryjnego
Czas oczekiwania na wynik (dni robocze): 
Do 3 dni od momentu identyfikacji wyhodowanego szczepu.

Informacje dodatkowe


Akredytacja na badanie : 
nie
Osoba kontaktowa: 
dr n. med. Aleksandra Januszkiewicz, dr Katarzyna Piekarska, mgr Magdalena Rzeczkowska tel.22 5421263 lub 22 5421246
Dodatkowe uwagi dotyczące badania: 

Ustalenie wrażliwości szczepu na leki pozwala lekarzowi przepisać najwłaściwszy lek do likwidacji zakażenia. Celowane leczenie zapobiega narastaniu oporności bakterii na antybiotyki

 

Informacja dla klienta indywidualnego

W Medycznych Laboratoriach Diagnostycznych istnieje możliwość pobrania krwi w godz. od 8.00 - 11.00 od osób, które ukończyły 14 rok życia.

Osoby poniżej 14 roku życia powinny mieć pobraną krew w pediatrycznej przychodni lekarskiej i zgłosić się na badanie z pobranym materiałem.

Szczegółowe informacje w jaki sposób należy pobrać próbkę badań znajdują się przy opisie poszczególnych badań w wykazie alfabetycznym.

 

Informacje dla podmiotów prowadzących działalność leczniczą:

W celach zlecenia badania należy wydrukować, wypełnić i przesłać poniższy formularz. 

 

 

Formularz Zlecenia Badań