alternative

Błonica -bakteriologiczne badanie materiału klinicznego z identyfikacją drobnoustroju

Informacje ogólne


Podstawowe informacje o chorobie : 
Błonica to wywołana przez maczugowca błonicy ostra choroba zakaźna występująca u ludzi przenoszona drogą kropelkową. Przebiega najczęściej w postaci błonicy górnych dróg oddechowych (gardło, krtań), rzadziej skóry, nosa, oka ucha czy pępka. Maczugowce nie są inwazyjne, namnażają się jedynie w miejscu wtargnięcia do organizmu. W przypadku błonicy gardła na migdałach i błonie śluzowej gardła tworzą się silnie przylegające szare, półprzezroczyste błony martwicze, krwawiące w przypadku próby oderwania. Objawy choroby są zależne od wytwarzanej przez maczugowce toksyny, która dostaje się do krwiobiegu i wywołanych przez nią zmian w mięśniu sercowym i układzie nerwowym.
Wskazania do badania: 
Obecność błon i pseudobłon w gardle i na migdałkach, trudno gojące się owrzodzenia w powiązaniu z podróżą lub kontaktem z osobą, która przebywała w ciągu ostatnich 10 dni na terenach występowania błonicy (zwłaszcza Rosji i byłych Republik Radzieckich, Afryki, Ameryki Południowej i południowo – wschodniej Azji)

Elementy diagnostyki


Metoda badania (procedura): 
PB-15-LEB/ZP ed. 03:2015.01.19
Kierunek Badania: 
Błonica
Sposób przygotowania pacjenta: 
Pacjent powinien być na czczo. Dozwolone jest przepłukanie jamy ustnej przegotowaną wodą, bez mycia zębów.
Sposób pobrania materiału: 
Materiał powinien być pobrany we wczesnym etapie choroby, przed rozpoczęciem antybiotykoterapii według ogólnie przyjętych procedur. Materiał należy pobrać z nalotów i owrzodzeń z miejsc sąsiadujących z zapalnie zmienioną błoną śluzową.
Sposób dostarczenia materiału do badań: 
Próbka powinna być transportowana do laboratorium w czasie nie przekraczającym 3 godzin od pobrania w temperaturze otoczenia w jałowej, plastikowej probówce. Jeśli dostarczenie materiału jest niemożliwe w tym czasie, wymazówkę z pobranym materiałem należy umieścić w podłożu transportowym.
Laboratoryjna interpretacja wyniku badania: 
Wynik uznaje się za pozytywny w przypadku wyhodowania toksynotwórczych izolatów Corynebacterium diphtheriae (gratis, mitis, belfanti, intermedium), C. ulcerans i C. pseudotuberculosis.
Czas oczekiwania na wynik (dni robocze): 
do 7 dni

Informacje dodatkowe


Akredytacja na badanie : 
nie
Osoba kontaktowa: 
dr Katarzyna Piekarska, mgr Magdalena Rzeczkowska, tel: 225421246, 225421265
Dodatkowe uwagi dotyczące badania: 

Brak

 

Informacja dla klienta indywidualnego

W Medycznych Laboratoriach Diagnostycznych istnieje możliwość pobrania krwi w godz. od 8.00 - 11.00 od osób, które ukończyły 14 rok życia.

Osoby poniżej 14 roku życia powinny mieć pobraną krew w pediatrycznej przychodni lekarskiej i zgłosić się na badanie z pobranym materiałem.

Szczegółowe informacje w jaki sposób należy pobrać próbkę badań znajdują się przy opisie poszczególnych badań w wykazie alfabetycznym.

 

Informacje dla podmiotów prowadzących działalność leczniczą:

W celach zlecenia badania należy wydrukować, wypełnić i przesłać poniższy formularz. 

 

 

Formularz Zlecenia Badań