alternative

Campylobacter -bakteriologiczne badanie kału na obecność pałeczek

Informacje ogólne


Podstawowe informacje o chorobie : 
Najczęstsza przyczyna biegunki pochodzenia bakteryjnego. Wywołują ją pałeczki Campylobacter, należące do gatunków tzw termofilnych (C.jejuni, C.coli, C.upsaliensis i C.lari). Główne objawy to wodnista biegunka ze śluzem i często także krwią, ból brzucha, gorączka, wymioty. U niektórych osób w wyniku kampylobakteriozy może dojść do wystąpienia powikłań w postaci tzw. zespołu Guillain-Barré - porażenia mięśni szkieletowych (paraliżu) lub do reaktywnego zapalenia stawów
Wskazania do badania: 
Wodnista, śluzowa lub krwawa biegunka,ból brzucha i towarzyszące tym objawom wymioty i goraczka, podejrzenie zakażenia przewodu pokarmowego (ostre objawy zatrucia pokarmowego u innych osób spożywajacych te same produkty). Wystąpienie objawów porażenia mięśni szkieletowych lub mięśni twarzy, podejrzenie zespołu Guillain-Barré

Elementy diagnostyki


Metoda badania (procedura): 
PB-04-LEB/ZP ed. 03: 2015.02.02
Kierunek Badania: 
kampylobakterioza
Sposób przygotowania pacjenta: 
Próbka pobrana przed podaniem antybiotyku i innych leków przeciwbakteryjnych
Sposób pobrania materiału: 
Kał oddany do jednorazowego naczynia lub czystego suchego nocnika (nie do sedesu), pobrany łopatką do jałowego plastikowego pojemnika, przede wszystkim z miejsc zawierających krew, śluz, ropę. Kał może też być też pobrany do specjalnego podłoża transportowego (dostępnego w Punkcie Przyjęć Materiałów do Badań) Wymaz z odbytu pobrany do specjalnego podłoża transportowego jedynie przez fachowego pracownika medycznego.
Sposób dostarczenia materiału do badań: 
Próbka powinna być dostarczona w czasie nie dłuższym niż kilka godzin od jej pozyskania w jałowym, plastikowym, szczelnie zamkniętym specjalnym pojemniku do próbek kału. Gdy jest to niemożliwe próbka musi być dostarczona w probówce z podłożem transportowym, w czasie nie dłuższym niż 48 godzin od pobrania Transport próbki w temperaturze otoczenia ale bez narażenia na zamrożenie.
Laboratoryjna interpretacja wyniku badania: 
Wyhodowanie z kału termofilnych pałeczek z rodzaju Campylobacter świadczy o zakażeniu.
Czas oczekiwania na wynik (dni robocze): 
3-5 dni (gdy wynik jest ujemny) do 10 dni

Informacje dodatkowe


Akredytacja na badanie : 
tak
Osoba kontaktowa: 
dr Katarzyna Piekarska, mgr Tomasz Wołkowicz tel.22 5421263 lub 22 5421242
Dodatkowe uwagi dotyczące badania: 

W przypadku wyhodowania pałeczek Campylobacter możliwe jest zlecenie dodatkowego badania tj. określenia wrażliwości patogenów na antybiotyki (tzw. MIC).

 

Informacja dla klienta indywidualnego

W Medycznych Laboratoriach Diagnostycznych istnieje możliwość pobrania krwi w godz. od 8.00 - 11.00 od osób, które ukończyły 14 rok życia.

Osoby poniżej 14 roku życia powinny mieć pobraną krew w pediatrycznej przychodni lekarskiej i zgłosić się na badanie z pobranym materiałem.

Szczegółowe informacje w jaki sposób należy pobrać próbkę badań znajdują się przy opisie poszczególnych badań w wykazie alfabetycznym.

 

Informacje dla podmiotów prowadzących działalność leczniczą:

W celach zlecenia badania należy wydrukować, wypełnić i przesłać poniższy formularz. 

 

 

Formularz Zlecenia Badań