alternative

CMV – wykrywanie DNA metodą PCR

Informacje ogólne


Podstawowe informacje o chorobie : 
Zakażenia powodowane przez wirus cytomegalii (CMV) są powszechne u ludzi. Szacuje się, że odsetek osób seropozytywnych waha się od 40 do 100% w zależności od regionu świata i statusu socjoekonomicznego. Do zakażenia dochodzi w wyniku ekspozycji na zakaźne wydzieliny i wydaliny, a w szczególności ślinę, mocz i mleko. Po osiągnięciu dojrzałości płciowej do zakażeń dochodzi również w wyniku kontaktów seksualnych. Zakażenie CMV przenoszone jest także na drodze jatrogennej, poprzez krew, szpik kostny i przeszczepy narządowe. Możliwe są również zakażenia pionowe, transmisja wirusa przez łożysko i zakażenie płodu u ciężarnej. Należy podkreślić, że CMV pozostaje jedną z najczęstszych przyczyn zakaźnych uszkodzeń płodu. U pewnego odsetka osób po zakażeniu pierwotnym dochodzi do ustanowienia zakażenia latentnego, ktore może ulegać okresowym reaktywacjom.
Wskazania do badania: 
Według zaleceń lekarza

Elementy diagnostyki


Metoda badania (procedura): 
PB-01/LEW/M
Kierunek Badania: 
Zakażenie wirusem cytomegalii (CMV)
Sposób przygotowania pacjenta: 
Pacjent nie wymaga specjalnego przygotowania
Sposób pobrania materiału: 
Według ogólnie przyjętych procedur medycznych
Sposób dostarczenia materiału do badań: 
Zalecenia dotyczące materiałów klinicznych przeznaczonych do badań diagnostycznych w LEW i Zakładzie Wirusologii NIZP - PZH i ich transportu (Instrukcja I-02/PO-21/LEW/M) zamieszczone są na stronie Zakładu Wirusologii NIZP-PZH.
Laboratoryjna interpretacja wyniku badania: 
Wynik dodatni świadczy o obecności DNA wirusa cytomegalii (CMV) w badanym materiale klinicznym.
Czas oczekiwania na wynik (dni robocze): 
do 10 dni roboczych

Informacje dodatkowe


Akredytacja na badanie : 
tak
Osoba kontaktowa: 
dr A.Trzcińska, dr hab. W.Gut (22) 54 21 230
Dodatkowe uwagi dotyczące badania: 

brak

 

Informacja dla klienta indywidualnego

W Medycznych Laboratoriach Diagnostycznych istnieje możliwość pobrania krwi w godz. od 8.00 - 11.00 od osób, które ukończyły 14 rok życia.

Osoby poniżej 14 roku życia powinny mieć pobraną krew w pediatrycznej przychodni lekarskiej i zgłosić się na badanie z pobranym materiałem.

Szczegółowe informacje w jaki sposób należy pobrać próbkę badań znajdują się przy opisie poszczególnych badań w wykazie alfabetycznym.

 

Informacje dla podmiotów prowadzących działalność leczniczą:

W celach zlecenia badania należy wydrukować, wypełnić i przesłać poniższy formularz. 

 

 

Formularz Zlecenia Badań