alternative

Enterowirusy – wykrywanie RNA metodą RT-PCR

Informacje ogólne


Podstawowe informacje o chorobie : 
Enterowirusy mogą powodować różne choroby np.: zapalenie spojówek, zapalenie mózgu, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, zapalenie rdzenia kręgowego, choroby porażenne, chorobę dłoni, stóp i ust (HFMD), zapalenie mięśnia sercowego, nagminne zapalenie mięśni (choroba Bornholmska), herpanginę, nieżyty żołądka i jelit, zapalenie trzustki, zapalenie wątroby itp., w tym zakażenia wielonarządowe i wieloobjawowe. W przypadku zakażeń wywoływanych przez enterowirusy nie ma jednej definicji choroby. Najczęściej diagnozowaną jednostką chorobową jest zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, które w naszym kraju podobnie jak w innych krajach klimatu umiarkowanego ma charakter sezonowy. Szczyt zachorowań przypada w miesiącach letnich. Chorują głównie małe dzieci. Każdy pacjent z zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych wymaga hospitalizacji na oddziale neurologicznym.
Wskazania do badania: 
według zaleceń lekarza

Elementy diagnostyki


Metoda badania (procedura): 
RT-PCR (PB-03/Neuro)
Kierunek Badania: 
Zakażenie enterowirusami
Sposób przygotowania pacjenta: 
pacjent nie wymaga przygotowania
Sposób pobrania materiału: 
Płyn mózgowo-rdzeniowy – materiał pobiera lekarz do jałowej probówki ze szczelnym zamknięciem, minimalna ilość płynu do badania 200μl; Kał – grudka kału wielkość orzech laskowego pobrana do odpowiedniego pojemnika tzw. kałówki; Płyn osierdziowy – materiał pobiera lekarz do jałowej probówki ze szczelnym zamknięciem, minimalna ilość płynu do badania 200μl; Wymaz z gardła – głęboki wymaz z gardła pobrany jałową wymazówką, następnie umieszczony w płynnym jałowym podłożu (np. buforowanym roztworze soli fizjologicznej tzw. PBS-ie
Sposób dostarczenia materiału do badań: 
do badań: materiał powinien być opisany imieniem i nazwiskiem pacjenta, datą pobrania materiału do badań, a następnie w jak najkrótszym czasie dostarczony do Laboratorium w temperaturze chłodni (5 ± 3°C). Materiał może być przechowywany 48 h od momentu pobrania do momentu badania w lodówce (5 ± 3°C). W przypadku dłuższego przechowywania, przed przesłaniem do badań, materiał należy zamrozić.
Laboratoryjna interpretacja wyniku badania: 
Dodatni wynik RT-PCR świadczy o wykryciu materiału genetycznego enterowirusa w badanej próbce, co może wskazywać na aktualne zakażenie tym wirusem.
Czas oczekiwania na wynik (dni robocze): 
do 5 dni roboczych

Informacje dodatkowe


Akredytacja na badanie : 
nie
Osoba kontaktowa: 
Magdalena Wieczorek, tel 22 54 21 230 lub 22 54 21 285
Dodatkowe uwagi dotyczące badania: 

W przypadku zlecenia badania w kierunku enterowirusów metodą RT-PCR w jednym materiale np. w płynie mózgowo-rdzeniowym, kał od tego samego pacjenta dołączony przez zleceniodawcę jest badany bezpłatnie w ramach nadzoru enterowirusowego (EW-I.12ep).

 

Informacja dla klienta indywidualnego

W Medycznych Laboratoriach Diagnostycznych istnieje możliwość pobrania krwi w godz. od 8.00 - 11.00 od osób, które ukończyły 14 rok życia.

Osoby poniżej 14 roku życia powinny mieć pobraną krew w pediatrycznej przychodni lekarskiej i zgłosić się na badanie z pobranym materiałem.

Szczegółowe informacje w jaki sposób należy pobrać próbkę badań znajdują się przy opisie poszczególnych badań w wykazie alfabetycznym.

 

Informacje dla podmiotów prowadzących działalność leczniczą:

W celach zlecenia badania należy wydrukować, wypełnić i przesłać poniższy formularz. 

 

 

Formularz Zlecenia Badań