alternative

Gorączka Q (zakażenie Coxiella burnetii) - oznaczanie przeciwciał IgG - I i II fazy

Informacje ogólne


Elementy diagnostyki


Informacje dodatkowe


Akredytacja na badanie : 
tak
Osoba kontaktowa: 
Lek.med. Tomasz Chmielewski tel. 22 54 21 261

 

Informacja dla klienta indywidualnego

W Medycznych Laboratoriach Diagnostycznych istnieje możliwość pobrania krwi w godz. od 8.00 - 11.00 od osób, które ukończyły 14 rok życia.

Osoby poniżej 14 roku życia powinny mieć pobraną krew w pediatrycznej przychodni lekarskiej i zgłosić się na badanie z pobranym materiałem.

Szczegółowe informacje w jaki sposób należy pobrać próbkę badań znajdują się przy opisie poszczególnych badań w wykazie alfabetycznym.

 

Informacje dla podmiotów prowadzących działalność leczniczą:

W celach zlecenia badania należy wydrukować, wypełnić i przesłać poniższy formularz. 

 

 

Formularz Zlecenia Badań