alternative

Herpeswirus człowieka typu 6, HHV-6 - wykrywanie DNA metodą PCR

Informacje ogólne


Podstawowe informacje o chorobie : 
Herpeswirus człowieka typu 6 (HHV-6) został wyizolowany w 1986 roku z jednojądrzastych komórek krwi pacjenta z obniżoną odpornością. Obecnie wiadomo, że zakażenie wirusem HHV-6 jest zakażeniem powszechnym. Ponad 90% osób dorosłych posiada przeciwciała IgG dla tego wirusa. Do zakażenia pierwotnego, najczęściej bezobjawowego, dochodzi we wczesnym dzieciństwie (pomiędzy 7 miesiącem a 5 rokiem życia), po którym może dojść do ustanowienia latencji. Wyróżnia się 2 podtypy wirusa: HHV-6A i HHV-6B. Dotychczas nie poznano jeszcze wszystkich jednostek chorobowych związanych z zakażeniem HHV-6. Zakażenie pierwotne przebiega często bezobjawowo lub w postaci łagodnej formy choroby z gorączką, a u około 20% zakażonych dzieci (najczęściej pomiędzy 8 miesiącem a 2 rokiem życia) może być związane z klasycznym zespołem klinicznym – rumieniem nagłym. Wwystępujący u dzieci rumień nagły (gorączka trzydniowa, roseola infantum, exanthema subitum) jest najwcześniej poznaną chorobą etiologicznie związaną z HHV-6B.
Wskazania do badania: 
Według zaleceń lekarza

Elementy diagnostyki


Metoda badania (procedura): 
PB-01/LEW/M
Kierunek Badania: 
Zakażenie herpeswirusem człowieka typu 6 (HHV6)
Sposób przygotowania pacjenta: 
Pacjent nie wymaga specjalnego przygotowania
Sposób pobrania materiału: 
Według ogólnie przyjętych procedur medycznych
Sposób dostarczenia materiału do badań: 
Zalecenia dotyczące materiałów klinicznych przeznaczonych do badań diagnostycznych w LEW i Zakładzie Wirusologii NIZP - PZH i ich transportu (Instrukcja I-02/PO-21/LEW/M) zamieszczone są na stronie Zakładu Wirusologii NIZP-PZH.
Laboratoryjna interpretacja wyniku badania: 
Wynik dodatni świadczy o obecności DNA HHV6 w badanym materiale klinicznym.
Czas oczekiwania na wynik (dni robocze): 
do 10 dni roboczych

Informacje dodatkowe


Akredytacja na badanie : 
nie
Osoba kontaktowa: 
dr A.Trzcińska, dr hab. W.Gut (22) 54 21 230

 

Informacja dla klienta indywidualnego

W Medycznych Laboratoriach Diagnostycznych istnieje możliwość pobrania krwi w godz. od 8.00 - 11.00 od osób, które ukończyły 14 rok życia.

Osoby poniżej 14 roku życia powinny mieć pobraną krew w pediatrycznej przychodni lekarskiej i zgłosić się na badanie z pobranym materiałem.

Szczegółowe informacje w jaki sposób należy pobrać próbkę badań znajdują się przy opisie poszczególnych badań w wykazie alfabetycznym.

 

Informacje dla podmiotów prowadzących działalność leczniczą:

W celach zlecenia badania należy wydrukować, wypełnić i przesłać poniższy formularz. 

 

 

Formularz Zlecenia Badań