alternative

hMPV – wykrywanie RNA wirusa met. RT-PCR

Informacje ogólne


Podstawowe informacje o chorobie : 
Wirus hMPV powoduje zakażenia górnych i dolnych dróg oddechowych głównie u niemowląt i dzieci. Zakażenie hMPV powoduje wystąpienie objawów zarówno ze strony górnych jak i dolnych dróg oddechowych. W przebiegu zakażeń górnych dróg oddechowych wywołanych przez hMPV obserwuje się najczęściej: gorączkę, katar, kaszel, zapalenie gardła, zapalenie ucha środkowego, rzadko zapalenie spojówek. Do najczęściej obserwowanych objawów zakażeń dolnych dróg oddechowych wywołanych przez hMPV należą: zapalenie oskrzelików, zapalenie oskrzeli, zapalenie płuc, świszczenie oddechowe. Udowodniono także udział tego wirusa w nasileniu astmy u dzieci.
Wskazania do badania: 
Według zaleceń lekarza.

Elementy diagnostyki


Metoda badania (procedura): 
RT-PCR (PB-03/Neuro)
Kierunek Badania: 
Zakażenie wirusem hMPV
Sposób przygotowania pacjenta: 
Nie potrzebuje przygotowania.
Sposób pobrania materiału: 
Wymaz należy pobrać używając zestawów transportowych przewidzianych specjalnie do pobierania materiału klinicznego w kierunku zakażeń wirusowych (wymazówka + podłoże w próbówce). Jałowa wymazówka powinna być wykonana w całości ze sztucznego tworzywa, tzn. patyczek plastikowy oraz wacik wykonany z materiału innego niż wata (dakron, czysta wiskoza, poliester lub sztuczny jedwab), ponieważ stosowanie innych wymazówek powoduje inhibicję reakcji PCR. Jałowe podłoże (buforowany roztwór soli fizjologicznej – PBS lub płyn Hanks’a albo fizjologiczny roztwór soli) powinno być umieszczone w próbówce wolnej od DNA-az i RNA-az. Uwaga: Stosowanie innych podłoży transportowych, np. bakteriologicznych uniemożliwia izolację wirusa z próbki. Przesyłanie próbki w nieodpowiedniej próbówce może spowodować uzyskanie fałszywie ujemnego wyniku. Jałową wymazówką należy pobrać głęboki wymaz z gardła i umieścić w probówce z podłożem (patrz opis powyżej).
Sposób dostarczenia materiału do badań: 
Próbówkę należy szczelnie zamknąć (w razie potrzeby uciąć patyczek wymazówki), jednoznacznie opisać (data pobrania, imię i nazwisko chorego) i przechowywać w temperaturze chłodni (5 ± 3oC). Próbkę należy przesłać do Laboratorium w ciągu maksymalnie 48 godzin od momentu pobrania. W czasie transportu próbka powinna być umieszczona na lodzie w celu zapewnienia temp. chłodni (5 ± 3oC).
Laboratoryjna interpretacja wyniku badania: 
Dodatni wynik RT-PCR świadczy o aktualnym zakażeniu wirusem
Czas oczekiwania na wynik (dni robocze): 
do 10 dni

Informacje dodatkowe


Akredytacja na badanie : 
nie
Osoba kontaktowa: 
dr Katarzyna Pancer tel. 22 54 21 308 lub dr Agata Makówka tel. 22 54 21 283
Dodatkowe uwagi dotyczące badania: 

W sprawie możliwości wykonania badania należy wcześniej skontaktować się z Laboratorium

 

Informacja dla klienta indywidualnego

W Medycznych Laboratoriach Diagnostycznych istnieje możliwość pobrania krwi w godz. od 8.00 - 11.00 od osób, które ukończyły 14 rok życia.

Osoby poniżej 14 roku życia powinny mieć pobraną krew w pediatrycznej przychodni lekarskiej i zgłosić się na badanie z pobranym materiałem.

Szczegółowe informacje w jaki sposób należy pobrać próbkę badań znajdują się przy opisie poszczególnych badań w wykazie alfabetycznym.

 

Informacje dla podmiotów prowadzących działalność leczniczą:

W celach zlecenia badania należy wydrukować, wypełnić i przesłać poniższy formularz. 

 

 

Formularz Zlecenia Badań