alternative

Jersinioza – serodiagnostyka, odczyn immunoenzymatyczny (ELISA), przeciwciała klasy IgA, IgG, IgM

Informacje ogólne


Podstawowe informacje o chorobie : 
Jersinioza to ostra lub przewlekła odzwierzęca choroba zakaźna wywoływana przez pałeczki z rodzaju Yesinia, należące do gatunku Y. enterocolitica i Y. pseudotuberculosis. W większości przypadków jersinioza przybiera postać jelitową, charakteryzującą się zapaleniem jelita cienkiego i okrężnicy, biegunką, gorączką, bólami brzucha, wymiotami. U 10-30% osób dorosłych dochodzi do reaktywnego zapalenia stawów, rumienia guzowatego lub innych zmian skórnych i ewentualnych innych powikłań.
Wskazania do badania: 
Reaktywne zapalenie stawów lub zmiany skórne (rumień guzowaty) występujące zwłaszcza po przebytym objawowym zakażeniu przewodu pokarmowego. Silne bóle brzucha zlokalizowane w śródbrzuszu i podbrzuszu prawym, powiększenie węzłów chłonnych krezki (postać pseudowyrostkowa jersiniozy). Jersinioza pozajelitowa: ropnie z różną lokalizacją, zapalenie gardła, zespół Reitera, choroby tarczycy, kłębkowe zapalenie jelit, kłębkowe zapalenie tęczówki, choroby naczyń, zapalenie mięśnia sercowego.

Elementy diagnostyki


Metoda badania (procedura): 
odczyn ELISA, PB-01-LEB/DS ed. 03:2013.01.07
Kierunek Badania: 
jersinioza
Sposób przygotowania pacjenta: 
W dniu pobrania krwi dopuszcza się lekki posiłek
Sposób pobrania materiału: 
krew żylna pobrana na skrzep nie mniej niż 2 ml, surowica w objętości nie mniej niż 0,5 ml.
Sposób dostarczenia materiału do badań: 
Krew do badań powinna być pobrana od badanej osoby na czczo lub 2-4 godzin po lekkim posiłku, przy zachowaniu dotychczasowej diety. Krew należy pobierać jałowo na skrzep w objętości nie mniejszej niż 2 ml. Próbka krwi powinna być transportowana do laboratorium w jałowej, szczelnie zamkniętej probówce w temperaturze otoczenia w czasie nie dłuższym niż 4 godziny od pobrania lub w ciągu 24 godzin przy zachowaniu temperatury 5o C (+/- 3o C). Surowica krwi powinna być dostarczona w objętości nie mniejszej niż 0,5 ml. Próbka surowicy powinna być transportowana do laboratorium w jałowej, szczelnie zamkniętej probówce w temperaturze otoczenia w czasie nie dłuższym niż 4 godziny od jej pozyskania lub do 5 dni przy zachowaniu temperatury 5o C (+/- 3o C). Jeżeli próbka surowicy będzie przechowywana lub transportowana w czasie dłuższym niż 5 dni, należy ją zamrozić w temperaturze co najmniej -20o C i przechowywać lub transportować w stanie uniemożliwiającym jej rozmrożenie.
Laboratoryjna interpretacja wyniku badania: 
Interpretacja wyników badania zgodnie z wytycznymi podanymi przez producenta testu
Czas oczekiwania na wynik (dni robocze): 
do 10 dni

Informacje dodatkowe


Akredytacja na badanie : 
tak
Osoba kontaktowa: 
Prof. dr hab. Waldemar Rastawicki, mgr Anna Chróst tel: 225421325, 225421247
Dodatkowe uwagi dotyczące badania: 

Wskazane badanie drugiej próbki po 10 - 14 dniach

 

Informacja dla klienta indywidualnego

W Medycznych Laboratoriach Diagnostycznych istnieje możliwość pobrania krwi w godz. od 8.00 - 11.00 od osób, które ukończyły 14 rok życia.

Osoby poniżej 14 roku życia powinny mieć pobraną krew w pediatrycznej przychodni lekarskiej i zgłosić się na badanie z pobranym materiałem.

Szczegółowe informacje w jaki sposób należy pobrać próbkę badań znajdują się przy opisie poszczególnych badań w wykazie alfabetycznym.

 

Informacje dla podmiotów prowadzących działalność leczniczą:

W celach zlecenia badania należy wydrukować, wypełnić i przesłać poniższy formularz. 

 

 

Formularz Zlecenia Badań