alternative

Kleszczowe zapalenie mózgu, Kzm – oznaczanie p-ciał w klasie IgM (ELISA)

Informacje ogólne


Elementy diagnostyki


Metoda badania (procedura): 
PB-02/LEW/S
Kierunek Badania: 
kleszczowe zapalenie mózgu IgM
Sposób dostarczenia materiału do badań: 
Szczegółowe zalecenia dotyczące materiałów klinicznych przeznaczonych do wirusologicznych badań diagnostycznych i ich transportu (Instrukcja I-02/PO-21/LEW/M) zamieszczone są na stronie Zakładu Wirusologii NIZP-PZH
Czas oczekiwania na wynik (dni robocze): 
14

Informacje dodatkowe


Akredytacja na badanie : 
tak
Osoba kontaktowa: 
tel. 22 54 21 285

 

Informacja dla klienta indywidualnego

W Medycznych Laboratoriach Diagnostycznych istnieje możliwość pobrania krwi w godz. od 8.00 - 11.00 od osób, które ukończyły 14 rok życia.

Osoby poniżej 14 roku życia powinny mieć pobraną krew w pediatrycznej przychodni lekarskiej i zgłosić się na badanie z pobranym materiałem.

Szczegółowe informacje w jaki sposób należy pobrać próbkę badań znajdują się przy opisie poszczególnych badań w wykazie alfabetycznym.

 

Informacje dla podmiotów prowadzących działalność leczniczą:

W celach zlecenia badania należy wydrukować, wypełnić i przesłać poniższy formularz. 

 

 

Formularz Zlecenia Badań