alternative

Molekularne wykrywanie Francisella tularensis w materiale klinicznym (metoda PCR)

Informacje ogólne


Podstawowe informacje o chorobie : 
Tularemia to ostra choroba zakaźna, zoonoza, wywoływana przez pałeczki Francisella tularensis. Choroba występuje u ssaków, ptaków, płazów, ryb a nawet bezkręgowców. Tularemia u ludzi może przybierać różne postaci kliniczne w zależności od drogi wniknięcia do organizmu: postać wrzodziejąco-węzłową, postać anginową, postać żołądkowo-jelitową, postać płucną, postać oczno-węzłową i postać durową.
Wskazania do badania: 
Objawy, zwłaszcza po ukąszeniu przez kleszcza lub kontakcie z zającem lub dzikim królikiem, takie jak: owrzodzenia skóry z wysiękiem ropnym i okoliczną limfadenopatią, powiększone i bolesne węzły chłonne z brakiem zmian skórnych (postać wrzodziejąco-węzłowa), zapalenie spojówek z okoliczną limfadenopatią (postać oczno- węzłowa), limfadenopatia szyjna w równoczesnym wystąpieniem zapalenia jamy ustnej, zapaleniem gardła lub zapaleniem migdałków (postać ustno-gardłowa), lub biegunka, gorączka i bóle brzucha (postać trzewna).

Elementy diagnostyki


Metoda badania (procedura): 
PB-03-LEB/ZO ed. 03: 2014.03.19
Kierunek Badania: 
Tularemia
Sposób przygotowania pacjenta: 
Nie potrzebuje specjalnego przygotowania
Sposób pobrania materiału: 
Według ogólnie przyjętych procedur medycznych.
Sposób dostarczenia materiału do badań: 
Próbka powinna być transportowana do laboratorium w jałowej, szczelnie zamkniętej probówce w temperaturze otoczenia w czasie nie dłuższym niż 2 godziny od pobrania lub w ciągu 24 godzin przy przechowywaniu i transportowaniu próbki w temperaturze 5°C (+/- 3 °C). Jeżeli próbka będzie przechowywana lub transportowana w czasie dłuższym niż 3 dni, należy ją zamrozić w temperaturze co najmniej -20ºC i przechowywać lub transportować w stanie uniemożliwiającym jej rozmrożenie . Materiał powinien być starannie zabezpieczony, aby nie uległ zniszczeniu podczas transportu do PPM.
Laboratoryjna interpretacja wyniku badania: 
Wykrycie w badanej próbce DNA Francisella tularensis świadczy o dodatnim wyniku badania.
Czas oczekiwania na wynik (dni robocze): 
do 3 dni roboczych.

Informacje dodatkowe


Akredytacja na badanie : 
nie
Osoba kontaktowa: 
dr hab. Aleksandra Zasada, mgr Kamila Formińska. Tel. 22 5421269
Dodatkowe uwagi dotyczące badania: 

Brak

 

Informacja dla klienta indywidualnego

W Medycznych Laboratoriach Diagnostycznych istnieje możliwość pobrania krwi w godz. od 8.00 - 11.00 od osób, które ukończyły 14 rok życia.

Osoby poniżej 14 roku życia powinny mieć pobraną krew w pediatrycznej przychodni lekarskiej i zgłosić się na badanie z pobranym materiałem.

Szczegółowe informacje w jaki sposób należy pobrać próbkę badań znajdują się przy opisie poszczególnych badań w wykazie alfabetycznym.

 

Informacje dla podmiotów prowadzących działalność leczniczą:

W celach zlecenia badania należy wydrukować, wypełnić i przesłać poniższy formularz. 

 

 

Formularz Zlecenia Badań