alternative

Molekularne wykrywanie pałeczek Legionella pneumophila w materiale klinicznym (real time PCR, metoda jakościowa).

Informacje ogólne


Podstawowe informacje o chorobie : 
Legioneloza to rzadko rozpoznawana choroba zakaźna, niezaraźliwa. Do zakażenia dochodzi głównie u osób wrażliwych, najczęściej wskutek inhalacji wodnych aerozoli lub aspiracji skażonej wody. Zakażenie przebiegać może pod postacią zapalenia płuc o ciężkim przebiegu i łagodnie przebiegającą postacią pozapłucną (nazywaną gorączką Pontiac). Do objawów klinicznych postaci płucnej należą: podwyższona ciepłota ciała do 39ºC, suchy kaszel, zaburzenia oddychania, którym towarzyszyć mogą objawy ze strony układu pokarmowego tj. ból brzucha, wymioty i biegunka oraz zaburzenia świadomości, w konsekwencji może rozwinąć się niewydolność oddechowa, ostra niewydolność nerek i wstrząs. Postać pozapłucna cechuje się nagłym wzrostem ciepłoty ciała, dreszczami, bólem głowy i mięśni oraz zakażeniem górnych dróg oddechowych
Wskazania do badania: 
Zapalenie płuc o ciężkim przebiegu, które nie odpowiada na leczenie antybiotykami β-laktamowymi

Elementy diagnostyki


Metoda badania (procedura): 
PB-12-LEB/ZP ed. 02:2015.01.19
Kierunek Badania: 
legionella
Sposób przygotowania pacjenta: 
Plwocina do badania powinna być pobierana na czczo. Po dokładnym przemyciu jamy ustnej wodą. Pacjenci stosujący ruchome protezy zębowe, na czas pobierania materiału powinni je usunąć z jamy ustnej.
Sposób pobrania materiału: 
W przypadku plwociny, materiał pobrać po głębokim odkrztuszeniu do jałowego naczynka. Gdy występują trudności z odkrztuszaniem, można zastosować preparaty mukolityczne. BAL pobiera lekarz zgodnie z ogólnie przyjętymi procedurami medycznymi.
Sposób dostarczenia materiału do badań: 
Próbki powinny być przekazane do laboratorium w możliwie najkrótszym czasie. Jeśli czas przekazania do laboratorium się przedłuża badaną próbkę przechowywać do 48 godzin w temperaturze 5ºC (+/-3ºC). Transport do laboratorium powinien odbywać się w sterylnych, zabezpieczonych przed rozlaniem pojemnikach, w temperaturze 5ºC (+/-3ºC).
Laboratoryjna interpretacja wyniku badania: 
Wykrycie w badanej próbce DNA L. pneumophilla/Legionella sp. świadczy o wyniku dodatnim.
Czas oczekiwania na wynik (dni robocze): 
do 5 dni

Informacje dodatkowe


Akredytacja na badanie : 
nie
Osoba kontaktowa: 
dr Katarzyna Piekarska, mgr Magdalena Rzeczkowska, tel: 225421246, 225421265
Dodatkowe uwagi dotyczące badania: 

Brak

 

Informacja dla klienta indywidualnego

W Medycznych Laboratoriach Diagnostycznych istnieje możliwość pobrania krwi w godz. od 8.00 - 11.00 od osób, które ukończyły 14 rok życia.

Osoby poniżej 14 roku życia powinny mieć pobraną krew w pediatrycznej przychodni lekarskiej i zgłosić się na badanie z pobranym materiałem.

Szczegółowe informacje w jaki sposób należy pobrać próbkę badań znajdują się przy opisie poszczególnych badań w wykazie alfabetycznym.

 

Informacje dla podmiotów prowadzących działalność leczniczą:

W celach zlecenia badania należy wydrukować, wypełnić i przesłać poniższy formularz. 

 

 

Formularz Zlecenia Badań