alternative

Mykoplazmoza - Mycoplasma pneumoniae w materiale klinicznym (real time PCR, metoda jakościowa)

Informacje ogólne


Podstawowe informacje o chorobie : 
Typowe zakażenie rozwija się dość wolno a objawy choroby narastają stopniowo. Klinicznie zakażenie M. pneumoniae najczęściej przebiega pod postacią zapalenia gardła, krtani, tchawicy, ostrego zapalenia oskrzeli i oskrzelików. Rzadziej, rozwija się zapalenie płuc, o dość łagodnym przebiegu. M. pneumoniae jest najczęstszym atypowym, bakteryjnym czynnikiem pozaszpitalnych zapaleń płuc (CAP).
Wskazania do badania: 
przewlekły, suchy kaszel

Elementy diagnostyki


Metoda badania (procedura): 
PB-12-LEB/ZP ed. 02:2015.01.19
Kierunek Badania: 
mycoplasma
Sposób przygotowania pacjenta: 
Plwocina do badania powinna być pobierana na czczo. Po dokładnym przemyciu jamy ustnej wodą. Pacjenci stosujący ruchome protezy zębowe, na czas pobierania materiału powinni je usunąć z jamy ustnej.
Sposób pobrania materiału: 
W przypadku plwociny, materiał pobrać do jałowego naczynka poprzez głębokie odkrztuszenie. Gdy występują trudności z odkrztuszaniem, można zastosować preparaty mukolityczne. Próbkę BAL-u pobiera lekarz zgodnie z ogólnie przyjętymi procedurami medycznymi.
Sposób dostarczenia materiału do badań: 
Próbki powinny być przekazane do laboratorium w możliwie najkrótszym czasie. Jeśli czas przekazania do laboratorium się przedłuża badaną próbkę przechowywać do 48 godzin w temperaturze 5ºC (+/-3ºC). Transport do laboratorium powinien odbywać się w sterylnych, zabezpieczonych przed rozlaniem pojemnikach, w temperaturze 5ºC (+/-3ºC).
Laboratoryjna interpretacja wyniku badania: 
Wykrycie w badanej próbce DNA M. pneumoniae świadczy o wyniku dodatnim.
Czas oczekiwania na wynik (dni robocze): 
do 5 dni

Informacje dodatkowe


Akredytacja na badanie : 
nie
Osoba kontaktowa: 
dr Katarzyna Piekarska, mgr Magdalena Rzeczkowska, tel: 225421246, 225421265
Dodatkowe uwagi dotyczące badania: 

Brak

 

Informacja dla klienta indywidualnego

W Medycznych Laboratoriach Diagnostycznych istnieje możliwość pobrania krwi w godz. od 8.00 - 11.00 od osób, które ukończyły 14 rok życia.

Osoby poniżej 14 roku życia powinny mieć pobraną krew w pediatrycznej przychodni lekarskiej i zgłosić się na badanie z pobranym materiałem.

Szczegółowe informacje w jaki sposób należy pobrać próbkę badań znajdują się przy opisie poszczególnych badań w wykazie alfabetycznym.

 

Informacje dla podmiotów prowadzących działalność leczniczą:

W celach zlecenia badania należy wydrukować, wypełnić i przesłać poniższy formularz. 

 

 

Formularz Zlecenia Badań