alternative

Odczyn immunoenzymatyczny ELISA w kierunku Echinococcus multilocularis

Informacje ogólne


Podstawowe informacje o chorobie : 
Bąblowica jest wywoływana przez tasiemce Echinococcus granulosus i E. multilocularis. Objawia się w postaci torbieli jedno- lub wielojamowych, najczęściej ulokowanych w wątrobie.
Wskazania do badania: 
według zaleceń lekarza, dolegliwości zgłaszane przez pacjenta

Elementy diagnostyki


Metoda badania (procedura): 
Test ELISA na obecność swoistych dla Echinococcus multilocularis przeciwciał klasy IgG (PB-01/LEP/S)
Kierunek Badania: 
Bąblowica
Sposób przygotowania pacjenta: 
Nie potrzebuje przygotowania - pacjent nie musi być na czczo
Sposób pobrania materiału: 
surowica krwi
Sposób dostarczenia materiału do badań: 
Próbka surowicy (co najmniej 1ml), bez hemolizy, powinna być transportowana do laboratorium w jałowej, szczelnie zamkniętej probówce w temperaturze otoczenia w czasie nie dłuższym niż 3 dni. Jeżeli próbka surowicy będzie przechowywana lub transportowana w czasie dłuższym niż 3 dni, należy ją przechowywać i transportować w temp. 5°C (±3°C), nie zamrażać
Laboratoryjna interpretacja wyniku badania: 
Wynik dodatni może świadczyć o przebytym lub aktualnym zarażeniu. Negatywny wynik nie wyklucza możliwości inwazji w 100%. Wynik interpretuje pracownik merytoryczny z Zakładu Parazytologii Lekarskiej po zapoznaniu się z konkretnym przypadkiem
Czas oczekiwania na wynik (dni robocze): 
do 10 dni roboczych

Informacje dodatkowe


Akredytacja na badanie : 
tak
Osoba kontaktowa: 
dr n. biol. Ruslan Salamatin tel.22 5421220
Dodatkowe uwagi dotyczące badania: 

-

 

Informacja dla klienta indywidualnego

W Medycznych Laboratoriach Diagnostycznych istnieje możliwość pobrania krwi w godz. od 8.00 - 11.00 od osób, które ukończyły 14 rok życia.

Osoby poniżej 14 roku życia powinny mieć pobraną krew w pediatrycznej przychodni lekarskiej i zgłosić się na badanie z pobranym materiałem.

Szczegółowe informacje w jaki sposób należy pobrać próbkę badań znajdują się przy opisie poszczególnych badań w wykazie alfabetycznym.

 

Informacje dla podmiotów prowadzących działalność leczniczą:

W celach zlecenia badania należy wydrukować, wypełnić i przesłać poniższy formularz. 

 

 

Formularz Zlecenia Badań