alternative

Kontakt

Medyczne Laboratoria Diagnostyczne
Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego
- Państwowego Zakładu Higieny
ul. Chocimska 24
00-791 Warszawa

mgr Monika Wasiak
tel: 22 54 21 371
e-mail:
mld@pzh.gov.pl

 

Pełnomocnik Dyrektora ds. Kluczowych Klientów
Robert Kozłowski
tel. 22 54 21 352, 606 809 790
e-mail: rkozlowski@pzh.gov.pl


W celu uzyskania informacji w zakresie poszczególnych badań diagnostycznych prosimy o kontakt telefoniczny z MLD NIZP-PZH pod numerem telefonu 22 54 21 221, 371; 668 643 649


Dane do przelewu:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna
I Regionalny Oddział Korporacyjny w Warszawie
ul. Nowogrodzka 35/41
00-950 Warszawa

Dla płatności krajowych:
98 1020 1042 0000 8302 0200 8027

Dla płatności zagranicznych:
IBAN: PL 98 1020 1042 0000 8302 0200 8027
Swift Code: BPKO PL PW

 

NIP: 525-000-87-32
Regon: 000288461