alternative

O nas

Od  100-lat nasi eksperci dbają o bezpieczeństwo w zakresie zdrowia publicznego i jakości życia, wykorzystując współczesną wiedzę, nowoczesne narzędzia oraz zdobyte doświadczenie.

Głównym celem Medycznych Laboratoriów Diagnostycznych NIZP-PZH jest zapewnie Państwu wysokiego standardu świadczonych usług oraz wiarygodnych wyników badań laboratoryjnych.

Cel ten osiągamy poprzez wyposażenie laboratoriów w nowoczesną aparaturę badawczą, wdrożony system jakości (potwierdzony uzyskanymi certyfikatami akredytacyjnymi), zatrudnianie wysoko wykwalifikowanych ekspertów oraz postępowanie zgodnie z zasadami dobrej praktyki laboratoryjnej i etyki medycznej.

Medyczne Laboratoria Diagnostyczne NIZP-PZH w Warszawie wykonują  specjalistyczne i kompleksowe badania diagnostyczne w zakresie zakażeń bakteryjnych, wirusowych, grzybiczych oraz zarażeń pasożytniczych.

Nasza oferta jest skierowana do osób fizycznych, osób prawnych, jednostek organizacyjnych nie będących osobami prawnymi (w tym samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej), na podstawie zawartych z tymi podmiotami umów cywilnoprawnych.

Serdecznie zapraszamy Państwa do skorzystania z wiedzy i doświadczenia ekspertów z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny