alternative

Polityka Jakości

W trosce o bezpieczeństwo naszych klientów Medyczne Laboratoria Diagnostyczne NIZP-PZH przykładają ogromną wagę do jakości świadczonych usług. Cel ten udaje nam się osiągnąć m.in. poprzez wyposażenie laboratoriów w nowoczesną aparaturę badawczą, wdrożony system potwierdzony uzyskanymi certyfikatami akredytacyjnymi - Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), Polskiego Centrum Akredytacji (PCA) a w przypadku Laboratorium Zakładu Surowic i Szczepioenk – przynależnością do sieci Laboratoriów Kontrolujących Produkty Lecznicze w Unii Europejskiej (EDQM).

Jako dowód stałego podnoszenia poziomu naszych usług w trosce o satysfakcję naszych klientów   Medyczne Laboratoria Diagnostyczne NIZP-PZH wdrożyły również Politykę Jakości, która zapewnia iż  badania wykonywane są na najwyższym poziomie i zgodnie z dobrą praktyką laboratoryjną . Podstawowym celem Polityki Jakości jest zaspokojenie wymagań klienta przy jednoczesnym spełnieniu wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 określającej ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych.

Polityka jakości jest realizowana poprzez:

  • Stałe utrzymywanie wysokiego poziomu jakości badań
  • Zapewnienie rzetelności wyników badań wynikającej z profesjonalizmu ich wykonania
  • Zapewnienie klientowi użytecznych wyników badań
  • Stosowanie kontroli wewnątrz i zewnątrzlaboratoryjnej
  • Zapewnienie klientowi praw własności i ochrony poufnych informacji


W ramach realizacji Polityki Jakości zapewniamy bezstronność i niezależność wykonywanych badań poprzez:

  • Stworzenie zasad gwarantujących pełną odpowiedzialność personelu w zakresie wykonywanych badań
  • Stałe doskonalenie kompetencji personelu i konstruktywne reagowanie na potrzeby klientów


Biorąc pod uwagę ogromne znacznie jakie ma dla nas zaufanie klienta i działalność zgodna z przepisami, celem powyższej polityki jest stały rozwój zakresu usług oraz wprowadzenie nowych metod badawczych spełniających wymagania przepisów krajowych i  międzynarodowych.