alternative

Punkt Przyjęć Materiałów do Badań Diagnostycznych

Punkt Przyjęć Materiałów do Badań Diagnostycznych funkcjonuje od poniedziałku do piątku  w godzinach 8:00-15:00,
ul.Chocimska 24,
00-791 Warszawa
Kontakt telefoniczny: 022 542 12 21.  fax: 022 542 12 55

FORMY PŁATNOŚCI ZA BADANIA DIAGNOSTYCZNE:

  • ​ płatność gotówką
  •  płatność kartą

Informujemy, że w zakładce Pliki do Pobrania dostępny jest aktualny formularz zlecenia badań.

Zlecenie powinno być wypełnione zgodnie z obowiązujacym formularzem.

W przypadku zgłoszeń osobistych do Punktu Przyjęć Materiałów do Badań Diagnostycznych, Personel PPM wypełnia Formularz Zlecenia Badania.

Osoba przyjmująca materiał do badania będzie prosiła Klienta indywidualnego o następujace dane: imię
i nazwisko, datę urodzenia, PESEL, datę i godzinę pobrania próbki w celach wypełnienia zlecenia.

Podmioty prowadzące działalność leczniczą powinny do próbek badań załączyć wypełniony Formularz Zlecenia Badania (pdf).

W ambulatorium NIZP-PZH istnieje możliwość pobrania krwi we wtorki i w czwartki w godz. od 8.00 - 11.00 od osób, które ukończyły 14 rok życia.

Osoby poniżej 14 roku życia powinny mieć pobraną krew w pediatrycznej przychodni lekarskiej i zgłosić się na badanie z pobranym materiałem.

Wydawanie, przekazywanie wyników
Przy przekazywaniu wyników badań, laboratorium postępuje zgodnie z procedurą Poufność badań i ochrona praw własności pacjenta zgodnie z ustawą o prawach pacjenta
i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008r.Wynik badania może zostać przesłany pocztą lub odebrany osobiście przez zleceniodawcę badania lub osobę przez niego upoważnioną (wzór upoważnienia.pdf).
 Wyrażanie opinii o usługach
W celu stałego podnoszenia poziomu świadczonych usług prosimy o wyrażanie opinii i uwag bezpośrednio w Punkcie Przyjęć Materiału do Badań Diagnostycznych.